lørdag 3. april 2010

My new kitchen seen from the eating area

inspirasjon fra Flickr
Kjøkkenet her er også interessant.

Vi fikk fin service på IKEA. I løpet av 20 minutter hadde to jenter tegna et forslag med utgangspunkt i våre mål. Pris for kjøkken og diverse hvitevarer, 80 000. Regn 40 000 til diverse håndverkere og montering - så er vi der sikkert. Så bør vi gjøre et eller annet med gulvet. Nå har vi det supertravelt i mai og delvis i juni. Det beste vil nok være i slutten av juli/beg. av august.

Ingen kommentarer: