tirsdag 22. november 2016

Stavkirker

Jeg tror på de mørke kirkene,
de som ennu står som tjærebål i skogene
og bører duft med sig som de dyprøde rosene
fra tider som kanskje eide mer kjærlighet.
De sotsvarte tårnene tror jeg på, de som lukter av solbrannen
og gammel røkelse brent inn av seklene.

(Rolf Jacobsen)

Ingen kommentarer: