mandag 24. juli 2017

Korsvei 2017 - tilbakeblikk på Jesustida - "Når landinga blir hard...."

I går kjørte vi hjem fra Korsveifestivalen i Seljord. Ladestopp i Treungen. Evje, Flekkefjord og en kort på Vikeså (antakelig unødvendig). Det ble en lang tur.  På grunn av tunnellarbeid i Dirdal  og manglende lading i Sirdalen ble turen på 26 mil til 37 mil og da ladestoppene. Men det gikk fint likevel!
Det var imidlertid ikke ladingen jeg hadde tenkt å skrive om. Nedenfor er et bilde med noen av mine gamle helter fra Guds Fred - tida. Det var på slutten av 70-tallet. Det var en samling på Korsvei med et visst tilbakeblikk på Guds Fred og Jesusvekkelsen.
Jeg hadde nok gjerne ønska meg en litt grundigere og noe mer problematiserende gjennomgang a la boka fra Ilden til asken  av Pål Repstad. Det er vanskelig å "brenne" så mye som de i Guds Fred og i og for seg jeg også som gjorde at landinga inn i den "normale verden" ble hard. For noen fører og førte det til brudd og bitterhet og skeptisisme som i og for seg Magnus Malm i sin bibeltime gikk inn på.
Fra venstre  Tore Hynnekleiv (sønn av Grete Hynnekleiv) Peter Svalheim (forfatter av boka Jesusvekkelsen - En fortelling fra 70-tallet, Grete Salomonsen Hynnekleiv, Gregers Lundh, Hans Erik Schei

Ingen kommentarer: