søndag 14. juli 2019

Sykling langs den gamle Ålgårdsbanen

Odd Christian og jeg var heldige som valgte kanskje den fineste julidagen til nå til sykkeltur langs Ålgårdsbanen. Vi syklet til Foss Eikeland og fulgte jernbanelinjen til Figgjo. Derfra fulgte vi gang- og sykkelstien langs Figgjoelva til Ålgård.
Denne jernbanen som forøvrig passerer huset til Jensi og May Brit, fraktet passasjerer til og med 1955, men fortsatte å frakte gods til en gang på 80-tallet.
Kanskje trasseen kan bli en veldig fin sykkelsti? Kanskje det kan bli en trassé for selvkjørende busser? Kanskje man vil gang på jernbanen igjen?Figgjo fajanse i bakgrunnen


Ålgård

Ved Melsvannet

Ingen kommentarer: