mandag 2. oktober 2017

Høst

Parkene her er fulle av kastanjetrær, og gangstiene er da fulle av løv og kastanjer som har falt ned. Jeg venter bare på en punktering.  Kvinnen som bøyer seg, samlet inn kastanjer. Spiselige?
Det blir vel feil å si at dagens høydepunkt var den jødiske kirkegården. Den minnet om de uhyrlighetene vi mennesker gjør mot hverandre. I Łódź bodde det før krigen litt over 200 000 jøder, det utgjorde ca en tredjedel av befolkningen. Så opprettet tyskerne en ghetto. Fordi de var så produktive og nyttige, overlevde ghettoen til august  1944. Av de 200 000 overlevde vel  bare 10 000. For mange var ghettoen en mellomstasjon før de ble sendt videre med to fra stasjonen som het Radegast. Der gikk turen til Chelmo, Treblinka, Sachsenhausen, Birkenau-Auschwitch osv. Gode på logistikken disse tyskerne.
Men noen overlevde. Lena Geri, fire år da tyskerne invaderte Polen, overlevde og kom seg til Israel. Hun fikk reist denne minnestenen til minne om bror og foreldere som ble myrdet av nazistene.

Ingen kommentarer: